שימרון-טק הינו ספק מורשה של משרד הביטחון מס 83148913 - ואנו נמצאים בתהליך לקבלת תו תקן תעופה וחלל AS9100
 
כמו כן אנו עוסקים בהרכבות, רכש וייצור על פי מכרזים של משרד הבטחון, הכולל ייצור, כבילה וחיווט מערכות, כבלים בהזמנה על פי מפרט פרטני, רתמות מתוחכמות לציוד צבאי, לציוד קרקעאווירי ומערכות חימוש וציוד תקשורת.
 
שימרון-טק הינו ספק מורשה של משרד הביטחון מס 83148913 - ואנו נמצאים בתהליך לקבלת תו תקן תעופה וחלל AS9100
 
כמו כן אנו עוסקים בהרכבות, רכש וייצור על פי מכרזים של משרד הבטחון, הכולל ייצור, כבילה וחיווט מערכות, כבלים בהזמנה על פי מפרט פרטני, רתמות מתוחכמות לציוד צבאי, לציוד קרקעאווירי ומערכות חימוש וציוד תקשורת.